Obkladačské práce

Pokládání obkladu je vhodné přenechat specialistům, specializované firmě. Při pokládání doporučujeme použít lepící a spárovací hmoty podle instrukcí producenta lepidel. Při pokládání obkladu je nutno použít doporučení ze stavebnictví a odborné literatury, konkrétně:

 1. Doporučuje se pokládat obklad se spáry, protože pokládání bez spár vytváří spojitou strukturu, která má vysokou citlivost na jakékoliv pnutí. Pamatujte, že keramické výrobky se lineárně dilatují nasáknutím vody do materiálu.
 2. Použít lepidlo a spárovací hmoty s certifikátem Institucí stavebních technologií o přípustnosti použití, s atesty a garancemi producentů.
 3. Náležitě přichystat podloží, musí být stabilní, všechny nerovnosti se musí vyhladit, podloží očistit od špíny, prachu, vápna, mastnoty, olejů a emulzí. Nevhodně připravené podloží je nejčastěji příčinou vzniku vlásečnicových prasknutí glazury.
 4. Dilatační spáry ve vrstvě uloženého obkladu musí být ve shodě s dilatačními spárami podloží.
 5. Přichystané lepidlo shodně s instrukcí nanášet zubovým hladítkem na přichystané podloží, dle možnosti v jediném směru.
 6. Doporučuje se při pokládání obkladu použít tloušťku lepící hmoty v souladu s návodem producenta.
 7. Na rozetřené lepidlo se přiloží obkládačka a přitlačí, lehce se posune na podloží, čím se pevněji ?přisaje?.
 8. Pokaždé přilepovat obkládačky celým montážním povrchem.
 9. Spáry se nevyplňují lepidlem.
 10. Spárování začít po zatvrdnutí lepidla, teprve po spojení obkladu s podložím.
 11. Před začátkem spárování se otestuje spárovací hmota na obkládačce, zjistí se, do jaké míry se lepí k povrchu obkladu.
 12. Spárovací hmotou se vyplní prostor mezi jednotlivými obkládačky. Spárování se začne nejdříve po 24 hodinách od položení obkladu nebo po úplném zatvrdnutí lepící nebo cementové hmoty.
 13. Prostor mezi obkládačky má být přiměřeně hluboký, čistý a lehce navlhčen vodou. Optimální efekt spárování je dosažitelný po splnění všech podmínek, které jsou uvedeny v instrukci připojené k balení spárovací hmoty.
 14. Povrch obkladu se očistí vlhkou houbou. Spárovací hmotu (tmel) nanášíme kolmo na spáry a zatlačíme ji do spár s pomocí gumové špachtle nebo pružné stěrky. Nespárovat mezery při rozích, podlaze, zárubni, rámu okna, vyústění potrubí.
 15. Všechny místa dotyku obkladu se sanitou, rohy, spojení stěn s podlahou, zárubně, se musí vyplnit speciálními elastickými tmely, např. silikónem. Aby nenastalo znečištění obkladu nejlépe je nalepit z obou stran lepící pásku. Poté se nanese tmel. Ještě před zatvrdnutím tmelu se páska odstraní.
 16. Přebytek spárovacího tmelu se delikátně odstraní z povrchu obkladu po ukončení montáže. Při odstraňování se dbá na to, aby nebyli odstraněny čerstvě vyplněné spáry a nepoškodil povrch.
 17. Špínu různého druhu odstraňujeme z glazovaného a neglazovaného obkladu mycími prostředky, běžně dostupnými v obchodech, závěrem umýt vodou.
 18. Jestli použijeme na obklad impregnační látky, nejprve odporučujeme vyzkoušet jejich účinek. Fasádový obklad se neimpregnuje!

Obkladačské práce zahrnují

 • vyklizení objektu
 • obložení koupelen
 • obložení kuchyní
 • obložení schodiště
 • obložení balkonu či terasy
 • obložení fasád obkladem

 

NOVINKY

Realizace koupelny v Novém Bydžově

Dokončili jsme zakázku rekonstrukce koupelny v Novém Bydžově. Pokládalo se na starý obklad a dlažbu. Realizace zakázky trvala 5 dní.

Pokládka dlažby v rodinném domě na Dubině, Pardubice

Pokládali jsem dlažbu v relaxační místnosti a schody, které vedou do této místnosti. Dlažba byla položena na střih a na spárování byla použita kvalitní mahagonová spárovací hmota.

KONTAKT

U Struhy 79
530 02 Srnojedy 
Pardubice

M: +420 774 592 299 
E: info@vlod.cz